Skutočný príbeh – Michal Novák

Človek môže padnúť tak hlboko, že nikto – vrátane samého seba – mu nedá už žiadnu nádej. Príbeh Michala Nováka svedčí o tom, že ani tie najtvrdšie drogy nie sú silnejšie ako oslobodzujúca moc Ježiša Krista. Nádej, ktorá je v ňom nikdy nezomiera. Copyright 2011 Kresťanské spoločenstvo. www.milost.sk